Yaşam Dönüşümdür

“Özümüzde hepimiz doğada var olan bilimi anlayıp ilişki kurabilecek algı ve yetilere sahibiz. Bir küçük kuş, bir çiçek ya da bir bebeğe baktığımızda ihtiyacımız olan tüm sevgi, umut ve zenginliğin farkına varabiliriz”

kaleminden

buğday tanesi

Bir buğday tanesi, ilk yağmur damlalarının dokunuşu; Güneş’in ışınlarını doğru eğimden göndermesi ve toprağın doğurganlığı ile filizlenir, gelişir, genç ve güzel, yemyeşil bir bitki olur

yorumlarından

iklim değişikliği

Küresel ısınmanın çözümü için seçeneklerin çoğu bizi aynı noktaya getirir: ekonomi koşullarına mı yoksa yaşam kurallarına mı uygun davranacağımız ile ilgili bir seçim yapmak!

sesinden

sesinden

Victor Ananias’ın tohumları anlattığı “Gelecek daha net” videosu, İstanbul Teknik Üniversitesinde verdiği ders ve
Açık Radyo’da yayımlanan röportajı için tıklayın.

Zaman ustası

Victor, yaşamın mekanizmasını sadece yaşamı okuyarak çözmüş, sürekli küçük yaşam denemeleri yapan bir bilim adamıydı. Zamanın nasıl genişletilebileceğini öğrenmişti.

Beş öncüden biri

Uluslararası pek çok kuruluşta yönetsel görevler alarak ekolojik dönüşümün taşlarını oynatmakta etkili oldu. Ekolojik yaşam ve tarım alanında dünyada geleceğin beş liderinden biri seçildi.

Olmak, vermek

Bitme derdi ile kendisini kaybetmedi, "olma"nın ve "verme" nin peşindeydi. Onun için yaşamın her anı değişime değişimle karşılık vererek her an yenilenerek, yenileyerek, teslim olarak, noktaya odaklanıp aynı zamanda evreni hissederek, bütün yaradılışa büyük sorumluluk duyularak oynanan bir oyundu.

Dönüştüren izler

Yaşamı boyunca attığı sayısız tohumlar, ekolojik yaşamı destekleyen köprülerin kurulmasına, insanlığın yaşamsal sıkıntılarına pratik çözümlerin ve umutlu yaklaşımların üretilmesine hizmet etti.

Örnekler oluşturmak

Yalıkavak'ın son değirmencisinden rüzgarı, köylülerden ekip biçmeyi, taş ustasından barınak yapmayı öğrendi. Varolanı koruyup, örnekler oluşturmak üzere çıktığı yolda attığı tohumlar uzun yıllar yaşayacak güçte.

Victor Ananias doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,kanadı kopuk bir yeldeğirmeninin kıyısında, onun, öyküsünü rüzgar anlatır.
Ey güzel çocuk... Ey güzel çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak rüzgar anlatır.

Sayfa Başına Git

Victor Ananias