Bahçe

Yıl 1998′e geldiğinde Buğday, çalışmalarının merkezini İstanbul’a taşıdı. O sırada ortak niyet, tüketimin yoğun olduğu bu şehirde tüketicinin dahil olduğu ekolojik çözümler üretilmesini ve modeller yaratarak şehirde de ekolojik yaşam için duyarlılığın artırılmasını sağlamaktı.

Bu niyet doğrultusunda Buğday’ın yürüttüğü projelerden biri olan BAHÇE’nin tohumları, Buğday üyesi ve destekçisi Hakan Kök’ün 2005 yılında, iki yıl için derneğin kullanımına tahsis ettiği araziyle atıldı. Tahsis edilen ve sabit yatırımlarını Kök’ün üstlendiği arazide kurgulanan ve kentli tüketiler tarafından desteklenen BAHÇE, Buğday’ın merkezinin bulunduğu İstanbul’da, doğru üretim-tüketim modeli oluşturmayı hedefleyen “yerel” bir çalışma niteliği taşıyordu.

BAHÇE’deki üretim-tüketim döngüsünün planı Buğday ekibi tarafından yapıldı; tarımsal faaliyetlerde profeyonel danışmanlık alındı, tüm tarımsal faaliyetler ekolojik tarım prensiplerine uygun olarak yetkili bir kontrol ve sertifikasyon firmasının gözetiminde gerçekleştirildi. Ticari hedef gütmeyen bu model çalışmada, proje ihtiyaçları 100 hami (katkı sağlayıcı) ve diğer destekçiler tarafından karşılandı, ürünler proje ekibin tarafından tüm katılımcılara paylaştırıldı.

Arazi tahsisi ve sabit yatırımlar dışındaki 2005 yılı için asgari 30 bin TL olarak öngörülen proje giderleri, 100 hami tarafından 300 TL destek verilerek karşılandı. 100 proje hamisi, proje hakkında bilgilenme, projeyi sürekli izleme ve projeye katkı vermenin yanı sıra yıl içerisinde 20 hafta süresince bahçe ürünlerinden oluşan birer sepet aldılar. 2006 yılında 135 katılımcı/hami 500 TL destekle BAHÇE projesine katkı sağladı ve Bahçe’nin ürünlerinden yararlandı.

BAHÇE’de üretimde verimliliği yükseltmek için mevsimsel ve yerel özellikler göz önünde bulunduruldu, dönüşümlü ekim planlarının azami ürün çeşidi içerecek şekilde ve hamilerin önerileri doğrultusunda yapılmasına özen gösterildi. Projenin yürütüldüğü iki yılda BAHÇE’de yaklaşık 100 ton olmak üzere 30 kadar sebze, meyve, tıbbi bitki üretildi. 300’ü aşkın konuğun ziyaret ettiği BAHÇE aynı zamanda ekolojk tarım yöntemleri konusunda yerinde bilgi almak isteyenler için bir laboratuvar alanı oldu. BAHÇE kentli tüketicilerin ekolojik tarımı desteklemesi ve güvenilir, sağlıklı ürüne kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan bir kooperatif modeli sunuyor.

Bu model Ankara Güneş Köy Kooperatifi tarafından uygulanıyor ve pek çok benzer girişime örnek oluyor. BAHÇE, Buğday’ın kurduğu altyapı ile doğa dostu üretim/kullanım modellerine ilham vermeye devam ediyor.

Victor Ananias doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,kanadı kopuk bir yeldeğirmeninin kıyısında, onun, öyküsünü rüzgar anlatır.
Ey güzel çocuk... Ey güzel çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak rüzgar anlatır.

Sayfa Başına Git

Victor Ananias