%100 Ekolojik Pazarlar

Victor’un en büyük halyallerinden biri de ekolojik ürünlerin kolay ve uygun fiyata kullanıcılarına ulaşmasıydı. Kökleri Victor’un Bodrum pazarındaki ilk çalışmalarına dayanan %100 Ekolojik Pazarların ilk halkası 2006 yılının Haziran ayında Şişli’de açıldı. 2008 yılında Samsun’da devam eden %100 Ekolojik Pazarlar, 2009 yılında Kartal ve 2010 yılında da Beylikdüzü ve Bakırköy’de açıldı. 2012 yılının ikinci yarısında da Konya Meram’da açılacak pazarın hazırlıkları devam ediyor.
Buğday Derneği yerel yönetimlerle işbirliğiyle artık bir marka haline gelen %100 Ekolojik Pazarların yaygınlaşması yolundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin ana hedefleri
•    Yerel belediyeler ortaklığında, sadece sertifikalı ekolojik ürünlerin satışa sunulduğu haftalık bir halk pazarının kurulması, işletilmesi,
•    Üretici ve tüketici iletişimine azami destek vererek, ekolojik ürün üreticimizin içinde yer almaktan heyecan duyacağı uygulamanın diğer ilçe ve illerde de başarılı şekilde yayılmasına destek vermek,
•    Ekolojik ürün üretim ve kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
•    Türkiye’de ekolojik tarımın gelişimine destek verirken, kentlerde yaşayan bilinçli kullanıcılara sağlıklı ürünler sunmak.

Projenin ş
ehir insanı açısından önemi
•    Sentetik girdili gıda ürünlerinin neden olduğu hastalıklara (kanser, alerjiler, vb) karşı koruyucu önlem
•    Bugüne dek piyasada ekolojik yaş sebze-meyve ürünlerin erişilebilir olmadığı düşüncesinin ortadan kaldırılması (fiyat ve kalite sorunları)
•    Ekolojik ürünlerin halka yaygın tanıtımı
•    Ekolojik ürünlerin üretim metotlarının çevre ve gelecek açısından öneminin kavranması
•    Halk Pazaryerlerine yeniden ilginin arttırılmasının sağlanması

Üretici açısından önemi
•    Ürününün tüketicisini, ihtiyacını daha iyi tanıma imkanı
•    Ekolojik (organik) ürünler, içinde yer aldığımız Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi tavsiyeleri yönünde 3 Aralık 2004 tarihli Organik Tarım Kanunu uyarınca Hal Yasası’ndan muaf tutulmuş olması ile serbest dolaşım imkanı
•    Örgütlenme, işbirliği, teknik tarımsal ve pazarlama konularında destek
•    Daha az girdiyle daha düşük maliyetli, emek yoğun olduğundan istihdamı artırıcı üretim
•    Çevresel açıdan ekolojik dengelere saygılı yaklaşım
•    Kırsal alanda yeni kazanç imkanlarının oluşması yolu ile kente göçün yavaşlatılmasına model araç

www.ekolojikpazar.org

Victor Ananias doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,kanadı kopuk bir yeldeğirmeninin kıyısında, onun, öyküsünü rüzgar anlatır.
Ey güzel çocuk... Ey güzel çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak rüzgar anlatır.

Sayfa Başına Git

Victor Ananias