TaTuTa

Tatuta projesinin ana amacı Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Projede, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel vs. boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişilerin, çiftlik ve işletmelerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek tecrübeye ve bu tecrübeye dayalı bilgiye ulaşıyorlar.
Buğday’ın Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT (European Center for Eco-AgroTourism / Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi) ve WWOOF (Willing Workers on Organic Farms / Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü İşçiler) örgütleriyle işbirliği yapılarak yurt dışı tanıtım desteği sağlanıyor. TATUTA çiftlikleri ve ziyaretçiler veya gönüllüler arasında eşleştirmeyi yapılması ve tüm rezervasyon işlemleri için 2006 yılı içinde yapılan anlaşma doğrultusunda Gençtur’a aktarılmıştı. 2003’de 25 çiftlikte başlayan proje, bugün 100′e yakın çiftlikte sürüyor.

TaTuTa sistemi iki yönlü işliyor:
Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası, ekolojik tarım ile geçinen çiftçi ve işletmeleri, bu konuda bilgili, deneyimli ve ilgi sahibi kişilerle arazide bir araya getirerek bilgi ve tecrübe değiş-tokuşunu sağlıyor. Ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal, çevresel boyutlarında bilgi/ilgi sahibi kişiler bu ziyaretlerde bilgi, deneyim ve/veya işgüçlerini paylaşırken, onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanıyor. Ayrıca, gönüllüler hem sosyal bir kaynaşmaya hem de yereldeki gerçek deneyime dayalı bilgiye ulaşabiliyorlar.

Tarım Turizmi işleyişinde ise amaç, kendilerini ekolojik tarıma adamış çiftçilere, ekolojik üretimi sürdürebilmeleri için ek maddi destek sağlamak. Ziyaretçilerin çiftçi ailelerin evinde kalması ve aile sofrasını paylaşması, kültürler arası alışverişi sağlamanın yanında, tüketici-üretici arasındaki ilişkilerin şeffaflaşması ile bireylerin ekolojik döngülere ve birbirlerine karşı sorumluluk bilincinin gelişmesine de destek oluyor.

TaTuTa’nın Tarihi

 • 1993-2002 / Kırsalla oluşturulan bağlar ve tüketicide ekolojik yaşam bilincinin geliştirilmesi
 • 2003 / TaTuTa projesi GEF SGP fonuyla proje geliştirme
 • 2004 – 2006 / TaTuTa projesi GEF SGP altyapının kurulması, ECEAT ve WWOOF Türkiye temsilciliği
 • 2007 / Ticari bir model olarak GENÇTUR ile ortaklığın başlaması, 30 ayrı noktadan 65 çiftlik evi ile devam ediyor.
 • 2011 / Adım Adım olusumu bagiscilarinin katkıları sayesinde TaTuTa çiftliklerinini sayısı 98′e ulasti.

Projenin önemi ve hedefleri

 • Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar, bireyler ve farklı kültürler arasındaki iletişimi güçlendirmesi,
 • Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması ve çoğaltılması,
 • Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesi ve günlük yaşamında daha fazla uygulamaya sokması,
 • Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımı,
 • Doğa dostu üretim ve tüketim modelleri desteklenerek, toprak, hava, su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde devamına katkı sağlaması.

Önemli faydaları

 • Sosyal etkileşim
 • Doğa ile uyumlu yaşam biçimleri ve doğanın korunması için eğitim ve bilinç oluşturma
 • Ek gelir – insan gücü desteği ile kırsal kalkınmaya model
 • Alternatif Pazar

Projenin sonuçları

 • Yeni TATUTA çiftçileri ile sözleşmeler
 • Ekolojik TATUTA web sayfası; TATUTA tanıtım filmi (Kutup Ayısı Belgesel Yapım)
 • TV ve radyo kanallarında, ulusal medyada çok sayıda kapsamlı yayın (Açık Radyo, ATV, NTV)
 • ATLAS dergisi tarafından yapılan fotoğraf arşivi ve hazırlanan yöre haritaları
 • TaTuTa ziyaretçi rehberleri
 • Ekolojik çiftçi veri tabanı ve iletişim ağı (çiftçiler aralarında ürün, tohum vb. takas gerçekleştiriyor)
 • 2006’da üçüncü gerçekleştirilen yıllık çiftçi bilgi tecrübe takası ve örgütlenme toplantıları.
 • Yüzlerce ziyaretçi ve ev sahibi çiftçi aileler arasında tanışma, dostluk, paylaşım, destekleme.

Victor Ananias doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,kanadı kopuk bir yeldeğirmeninin kıyısında, onun, öyküsünü rüzgar anlatır.
Ey güzel çocuk... Ey güzel çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak rüzgar anlatır.

Sayfa Başına Git

Victor Ananias