Buğday tanesi

Bir buğday tanesi, ilk yağmur damlalarının dokunuşu; Güneş’in ışınlarını doğru eğimden göndermesi ve toprağın doğurganlığı ile filizlenir, gelişir, genç ve güzel, yemyeşil bir bitki olur. Sonra yazın kuraklığı ve sıcaklığı ile sararmaya başlar. Bitki, bütünü ile ölüme, çürüyüp toprağa dönmeye hazırlanırken, en üstte, başakta yeni tohumlar oluşur. ‘Can’, hayatsal bilgiler, yeni buğdayların potansiyeli bu tohumlarda toplanır ve zamanı geldiğinde… Spiral bir sonraki halkadan devam eder döngüsüne yeni buğdaylar çimlenir.

Evrende, en küçük hücreden gezegenlere, Güneş Sistemleri’ne kadar tüm varlıklarda bu spirali görebiliriz. Gece-gündüz, dünyanın dönmesi onu her sabah bir ileri noktaya getiriyor, mevsimler oluyor, her yıl bir sonrakinden devam ediyor yaşamına gezegenimiz. Sonsuz spiraller iç içe, hepsi birbirine bağlı, mükemmel bir düzende hareketlerine devam ederken, içinde yaşadığımız modern iletişim ağı, bir yandan belli konulardaki bilgi akışını, ulaşımı, pek çok çağdaş işi hızlandırmakta, diğer yandan da bizi çokça kendimize yabancılaştırıp, diğer insanlardan, çevreden ve evrenin doğal döngülerinden kopartmakta. Bu, bizim algılayabildiğimizce olayın olumsuz, acı yönü.

Benim hissetiğim ise Çin denge işaretinde (burada yin-yang işaretini çizmiş) sembolize edildiği gibi, olumsuzluğun en yoğun olduğu yerde bir beyaz nokta, patlamaya hazır olgun bir tohum var. Bizim de içimizde, gezegenin spiralinde yaklaştığı, insanlığın, yeniden özüne dönmüş, evren ile bütünlüğünü hissederek yaşayacağı zamanın duyguları gizli. Günümüzde doğu felsefelerine, alternatif tıbba, bilinçli beslenmeye, kendini tanımaya yönelik çalışmalara, organik tarıma, ekolojik yaşam kurma hareketlerine hatta habitat toplantıları, temiz politika arayışları-genel ekonomi sorgulamaları dahil, yapıcı, olumlu hareketlere yöneliş tamamen içimizdeki tohum enerjisinin kıpırdanmasıdır.

İstiyoruz ki, elinizdeki bu bülten, Türkiye’de bu konularda insanların iletişimine yardım eden, pratik bilgilerle donatılmış, okuyucularının sahibi olduğu yaşayan bir çatı haline gelsin. Bu çatıyı da sizlerle, gereken alanı kaplayacak büyüklükte ve sağlam yapalım.

Yeni yılda hepimizin yaşamı bir buğday tanesininki kadar ‘SAF’-‘TEMIZ’ ve ‘TAM’ olsun…

Victor Ananias

Victor’un 1. sayıdaki (Buğday Bülteni, 1998) el yazısıyla yazdığı yazısı

Victor Ananias doğaya adanmış bir yürekti. Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,kanadı kopuk bir yeldeğirmeninin kıyısında, onun, öyküsünü rüzgar anlatır.
Ey güzel çocuk... Ey güzel çocuk! Victor isimli iyilik meleği! Seni ancak rüzgar anlatır.

Sayfa Başına Git

Victor Ananias